المشرف العام لإدارة خانه کتاب      

معرض الکتاب الدولي السادس  

محافظ زنجان
13 نوامبر 2018

محافظ زنجان    

منظمة بنیاد شهید و امور ایثارگران   رئیس ستاد برگزاری همایش نخبگان و سرآمدان رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم  

    رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان قم  

معرض الکتاب الدولي السابع    

شیعة نیوز
13 نوامبر 2018

مدیر مؤسسه راهبردی گفتمان جهانی انتظار سایت خبری تحلیلی شیعه نیوز