مجمع جهانی شیعه شناسی

THE WORLD ASSEMBLY FOR SHIITE STUDIES

المجمع العالمی لمعرفة الشیعه

شماره ثبت: 299 – تأسیس: 1382

ائتلاف علیه داعش؛ یک دروغ فاحـش

فهرست مطالب

 همه ملت‌های منطقه به دروغ بودن ادعاهای آمریکا مبنی بر مبارزه با تروریسم پی برده‌اند به‌ویژه پس از آنکه کاخ سفید، تروریست‌ها را به تروریست میانه‌رو که به‌زعم آمریکایی‌ها، گروه‌های مسلح میانه‌رو هستند و تروریست واقعی تقسیم کرد.