مجمع جهانی شیعه شناسی

THE WORLD ASSEMBLY FOR SHIITE STUDIES

المجمع العالمی لمعرفة الشیعه

شماره ثبت: 299 – تأسیس: 1382

افزایش خشونت‌های نژادپرستانه ضد مسلمانان در انگلیس

نتایج یک بررسی در کشور انگلیس از افزایش شمار خشونت‌های نژادپرستانه علیه مسلمانان در انگلیس حکایت می‌کنند.

فهرست مطالب

در حالی که آمارهای رسمی کشور انگلیس نشان می‌دهند شمار جرائم مبتنی بر نفرت‌های نژادپرستانه در کل روند کاهشی داشته، اما شمار وقوع این جرائم ضد مردم مسلمان در این کشور فزونی گرفته است.

نتایج یک بررسی جدید نشان می‌دهد شمار جرائم مبتنی بر نفرت‌های نژادی در انگلیس ضد مسلمانان از سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است و زنانی که لباس‌های سنتی اسلامی می‌پوشند بیش از سایرین احتمال دارد هدف سوء استفاده و حملات خیابانی باشند.

این تحقیق که محققان دانشگاه تسیدی در انگلیس متولی انجام آن بوده‌اند بر اساس تحلیل ۷۳۴ حادثه گزارش شده طی یک دوره ۱۰ ماهه از مه ۲۰۱۳ تا آخر فوریه سال ۲۰۱۴ استوار است.