مجمع جهانی شیعه شناسی

THE WORLD ASSEMBLY FOR SHIITE STUDIES

المجمع العالمی لمعرفة الشیعه

شماره ثبت: 299 – تأسیس: 1382

القاعده و داعش دست پروده سعودی‌هاست

فهرست مطالب

عیسی الغیث عضو مجلس مشورتی عربستان تروریسم القاعده و داعش را ساخته و دست پرورده کشورش دانست.

الغیث در اظهاراتی به شدت مبلغان و شخصیت های دینی سعودی را مورد حمله قرار داد و تاکید کرد: داعشی ها همچنان از سعودی طرفداران سعودی و به ویژه فتنه افکنانی که در دانشگاه ها،مدارس، موسسات دولتی و خیریه در عربستان در رفت و آمد هستند حمایت می شوند.

این پایگاه عراقی در ادامه آورده است: این اظهارنظر در پی انفجارهای انتحاری علیه موسسات دولتی در جنوب عربستان رخ داده است.

این درحالی است که منابع عراقی اخیرا از کشف خودروهایی با شماره پلاک سعودی در مناطقی ازالانبار خبر داده بودند و رسانه های سعودی حمایت همه جانبه ای از تروریست ها به عمل آورده اند.