مجمع جهانی شیعه شناسی

THE WORLD ASSEMBLY FOR SHIITE STUDIES

المجمع العالمی لمعرفة الشیعه

شماره ثبت: 299 – تأسیس: 1382

بنا به گفته مفتی سعودی: داعش از لشگر جن کمک می گیرد !

فهرست مطالب

روزنامه جمهوری اسلامی: مفتی وهابی عربستان، از سپاه جن برای کمک به داعش استمداد کرد!

«محمد العریفی» چهره سرشناس وهابی در عربستان و صاحب فتوای «جهاد نکاح» مدعی شد که گروهک تروریستی – تکفیری «دولت اسلامی عراق و شام» موسوم به «داعش» اخیراً سپاهی از جن تشکیل داده است.

وی در ادامه اظهاراتش که بیشتر به توهم شبیه است تا واقعیت،‌گفت: «رافضی»ها از تمامی نیروهای خود علیه «داعش» استفاده می‌کنند از همین رو بر مسلمانان واجب است که به هر نحوی از خلافت اسلامی پشتیبانی کنند!