مجمع جهانی شیعه شناسی

بیست و دوم خرداد

أنَّ المَعِدَهَ بَیتُ الدّاءِ ، وأنَّ الحِمیَهَ هِیَ الدَّواءُ ، واُعَوِّدُ البَدَنَ مَا اعتادَ

معده ، خانه همه دردها ، و پرهیز ، یگانه درمان است و بدن را بر همانچه بدان خو گرفته ، وا مى دارم» .

امام صادق علیه السلام  – علل الشرائع ، ص ۹۹ ، ح ۱