مجمع جهانی شیعه شناسی

بیست و ششم اردیبهشت

قَصِّرِ الأَمَلَ فَإِنَّ العُمُرَ قَصیرٌ، وَافعَلِ الخَیرَ فَإِنَّ یَسیرَهُ کَثیرٌ؛

آرزو کوتاه دار؛ زیرا عمر کوتاه است، و کار نیک کن؛ زیرا اندکِ آن هم بسیار است.

امام على علیه السلام – غرر الحکم: ح ۶۸۰۶