مجمع جهانی شیعه شناسی

THE WORLD ASSEMBLY FOR SHIITE STUDIES

المجمع العالمی لمعرفة الشیعه

شماره ثبت: 299 – تأسیس: 1382

بیست و نهم مرداد

فهرست مطالب

اِتَّقُوا مَعاصِیَ الخَلَواتِ فَإنَّ الشّاهِدَ هُوَ الحاکِمُ

از گناهان پنهانى بپرهیزید؛ که آن که شاهد است، داور نیز هست.

امام علی علیه السلام – غرر الحکم: ح ۲۵۲۴