مجمع جهانی شیعه شناسی

بیست و هشتم خرداد

رَحِمَ اللّهُ أبَا البَناتِ، البَناتُ مُبارَکاتٌ مُحَبَّباتٌ، وَالبَنونَ مُبَشِّراتٌ، وهُنَّ الباقِیاتُ الصّالِحاتُ

رحمت خدا بر پدرى که داراى دخترانى است! دختران، داراى برکت و دوست داشتنى اند و پسران، بشارت آورند . دختران، باقیات الصالحات (بازماندگان شایسته)اند.

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله – مستدرک الوسائل : ج ۱۵ ص ۱۱۵ ح ۱۷۷۰۰