مجمع جهانی شیعه شناسی

THE WORLD ASSEMBLY FOR SHIITE STUDIES

المجمع العالمی لمعرفة الشیعه

شماره ثبت: 299 – تأسیس: 1382

بیست و هفتم خرداد

فهرست مطالب

مَن أحسَنَ فی ما بَینَهُ وبَینَ اللّهِ کَفاهُ اللّهُ الَّذی بَینَهُ وبَینَ عِبادِهِ

هر کس میان خود و خدا را نیکو کند، خداوند هم میان او و بندگانش را نیکو مى سازد.

امام علی علیه السلام – کنز الفوائد: ۲ / ۶۸