مجمع جهانی شیعه شناسی

THE WORLD ASSEMBLY FOR SHIITE STUDIES

المجمع العالمی لمعرفة الشیعه

شماره ثبت: 299 – تأسیس: 1382

بیست و پنجم شهریور

فهرست مطالب

المَنِیهُ ولاَ الدَّنِیهُ، وَالتَّقَلُّلُ ولاَ التَّوَسُّلُ

مُردن، آری! و تن به پستی دادن، نه! و به اندک ساختن، آری! و به این و آن متوسّل شدن، نه!

امیرمؤمنان علیه السلام-نهج البلاغه: الحکمه ۳۹۶