مجمع جهانی شیعه شناسی

THE WORLD ASSEMBLY FOR SHIITE STUDIES

المجمع العالمی لمعرفة الشیعه

شماره ثبت: 299 – تأسیس: 1382

بیهودگی انتظار دفع تروریسم داعش از سوی آمریکا

فهرست مطالب

 ایران، گروهک تروریستی داعش را دست پرورده آمریکا دانسته و معتقد است برای دفع تروریسم نمی توان از عامل به وجود آورنده آن یعنی آمریکا انتظار کمک و همراهی داشت.فتنه داعش اساساً برای زمینه سازی ورود مستقیم صهیونیست ها به درگیری با مقاومت بوده و آنچه طی سال های اخیر در سوریه و عراق گذشته، با هدف بهره برداری صهیونیست ها طراحی شده است. اقدامات گروه تروریستی داعش در سوریه، عراق و لبنان هیچ سنخیتی با تعالیم نورانی و انسان دوستانه اسلام نداشته و تا کنون تماماً در جهت منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده است.
هماهنگی برنامه ریزی شده نهادهای سیاسی و رسانه ای مرتبط با رژیم صهیونیستی در جهت قبول و معرفی عنوان خودخوانده «دولت اسلامی» برای این گروه تروریستی، بخشی از یک سناریوی از پیش طراحی شده در راستای اسلام هراسی و اسلام ستیزی می باشد.
مطلب مندرج در کتاب خاطرات هیلاری کلینتون درباره نقش آمریکا در تأسیس داعش حاوی نکات قابل توجهی است. «هیلاری کلینتون» وزیر خارجه سابق آمریکا در کتاب جدید خاطرات خود تأکید کرد: «قرار بود دولت اسلامی عراق و شام (داعش) براساس توافق آمریکا و اخوان المسلمین در مصر تشکیل شود. قرار بود ما در روز پنجم ماه ژوئیه سال ۲۰۱۳ در نشستی با دوستان اروپایی خود دولت اسلامی را به رسمیت بشناسیم. من به ۱۱۲ کشور سفر کردم تا نقش آمریکا و توافق با بعضی از دوستان را درباره به رسمیت شناختن دولت اسلامی بلافاصله پس از تشکیل آن توضیح دهم.»
آمریکا ریشه و حامی اصلی تروریسم در منطقه است و اطلاعات موجود از اطلاع و تسهیل آمریکا نسبت به پیشروی یکباره داعش در عراق و سپس اقدام دیرهنگام آمریکا به حمله هوایی به مواضع این گروه دست نشانده، با هدف زمینه سازی مجدد بازگشت و دخالت نظامی، سیاسی و اقتصادی در عراق و پیشبرد سیاست ترسیم نقشه خاورمیانه جدید صورت گرفته است.
حمله بالگردهای عراق به تروریست ها برای کمک به پیشمرگه های کرد، نشانه کاهش تنش ها میان اکراد و دولت مرکزی و ایجاد انسجام بیشتر در ساختار سیاسی عراق است.
مشاهده پیشروی و جنایات داعش در عراق و سوریه، مهر تاییدی است بر جانفشانی نیروهای حزب الله در برابر گروه های تکفیری در سوریه که مانع از رسیدن این جریان شوم و مرگبار به لبنان گردید. (مسؤولین حزب الله نیز تأکید کرده اند که اگر جلوی این گروه ها در القصیر و قلمون گرفته نشده بود، باید انتظار جنایات آن ها در بیروت را می داشتیم.)

* تفاوت های حضور ایران و آمریکا در عراق
آمریکا یک ماه در قبال کشتارها سکوت کرد، در حالی که ایران از روز اول حمایت از دولت و مردم عراق را اعلام نمود.
ایران بر منافع عراق تاکید دارد، آمریکا بر منافع فردی خویش (اوباما می گوید ما برای منافع آمریکا وارد عراق می شویم که در مناطق شمالی عراق تهدید شده است.)
ایران در کنار مردم عراق است و آمریکا صرفاً به دنبال اتباع خود (سخنان اوباما که می گوید ما هرجایی که جان اتباعمان تهدید شود وارد می شویم. و یا اعلام حملات آمریکا به داعش توسط ماری هارف پس از خبر کشته شدن خبرنگار آمریکایی و نه هنگامی که هزاران عراقی حتی مسیحیان و ایزدی ها کشته شدند.)
سابقه تاریخی آمریکا نشان می دهد که این کشور جز کشتار و ظلم هیچ هدفی ندارد حال آن که ملت ایران و نظام اسلامی مخالف ظالم بوده و در کنار مظلوم هستند. (سابقه استفاده از سلاح های ممنوعه و اورانیومی در حمله سال ۲۰۰۳ آمریکا به مردم عراق)
آمریکا محور و ایجادکننده تروریسم از جمله داعش است و ایران قربانی تروریسم.
ایران راهکار حل بحران عراق را عراقی – عراقی می داند و آمریکا راهکار را اقدام نظامی و ایجاد تفرقه
ایران بر توان ملت و ارتش عراق تاکید دارد و راهکار مبارزه با تروریسم در عراق را تسلیح و تقویت ارتش عراق می داند و آمریکا بر عدم تقویت ارتش عراق و حتی سلطه بر آن با فرستادن مستشار نظامی و ممانعت از پاکسازی فرماندهان وابسته به صدام در ارتش عراق.
ایران بر تحقق رأی مردم عراق تاکید دارد و آمریکا بر دولت وابسته و مبتنی بر سهم خواهی.
ایران بر یکپارچگی سرزمینی عراق تاکید دارد و آمریکا بر تجزیه و فدرالی شدن عراق (طرح بایدن بر سه قسمت شدن عراق میان شیعه، سنی و کرد)
ایران رمز پیروزی عراق را در وحدت تمام طوایف و گروه ها می داند و آمریکا به دنبال شکاف میان عراقی ها است. (تحریک سنی ها، کردها، عشایر نمودی از این رفتار آمریکا است.)
ایران از همه طوایف و گروه های عراقی از شیعه و سنی گرفته تا کرد حمایت می کند، آمریکا صرفاً از کردها و با هدف ایجاد تقابل با دولت مرکزی حمایت کرده است.
ایران وحدت کشورهای منطقه را راهکار مبارزه با تروریسم می داند و آمریکا به دنبال نفاق در منطقه است. (با ایران هراسی و ایجاد اختلاف میان کشورها حتی در میان کشورهای عربی)
ایران نابودی تروریسم را پیگیری می کند و آمریکا مهار آن را (اعتراف آمریکا به تأسیس داعش گواه این مسئله است.)
نگاه ایران بر استفاده از تمام ظرفیت های منطقه برای کمک به عراق است و آمریکا نگاه گزینشی و سوال برانگیز دارد که نمونه آن مخالفت با بهره گیری از ظرفیت های سوریه در مبارزه با تروریسم است.
ایران صادقانه از تمام ظرفیت های خود برای حمایت از عراق استفاده می کند در حالی که آمریکا صداقتی ندارد چنانکه همزمان با ادعای مبارزه با تروریسم در عراق به تسلیح معارضان سوری می پردازد که تامین کننده سلاح تروریست ها در عراق هستند.
ایران در کنار ملت و دولت عراق، رژیم صهیونیستی را محور تروریسم در منطقه و عراق می داند و آمریا حامی رژیم صهیونیستی است.
نگاه آمریکا در منطقه و حتی در عراق سه اصل کسب، حفظ و نمایش قدرت است ولی نگاه ایران صرفاً تامین امنیت همسایگان است.
ایران براساس سابقه تاریخی در منطقه نظیر آنچه در افغانستان، لیبی، عراق روی داد حضور آمریکا در منطقه را مضر می داند حال آن که هدف آمریکا از ادعای مبارزه با داعش توجیه حضور گسترده تر در عراق است.
ایران، آمریکا و سیاست های استعماری آن را دشمن اول منطقه می داند و گروه های سلفی و تکفیری را فریب خوردگانی می داند که بازیچه سرویس های اطلاعاتی کشورهای غربی شده اند حال آن که آمریکا با برجسته سازی نام داعش سعی در پنهان سازی نقش بحران ساز خود دارد تا به سیاست اسلام هراسی ادامه دهد.
نگاه ملت های منطقه به آمریکا برابر با حامی تروریسم و حامی رژیم های دیکتاتوری است در حالی که ایران از بیداری اسلامی و احترام به رأی و خواست مردم حمایت می کند.
آمریکا دشمن مقاومت است و داعش برای مقابله با مقاومت ایجاد شده است و ایران به عنوان رکن اصلی حامی مقاومت شاخته می شود.
هدف آمریکا در عراق نسل کشی مسلمانان است چنانکه در ابتدای حملات تروریست ها و داعش از آنها با عنوان جهادی نام برده و ایران به عنوان کشور اسلامی نمی تواند نسبت به قتل عام مسلمانان بی تفاوت باشد.