مجمع جهانی شیعه شناسی

THE WORLD ASSEMBLY FOR SHIITE STUDIES

المجمع العالمی لمعرفة الشیعه

شماره ثبت: 299 – تأسیس: 1382

تدوین منشور شیعه آغاز شد

رئیس مجمع جهانی شیعه‌شناسی در دیدار با آیت‌الله حسینی ‌بوشهری اضهار داشت : در مجمع جهانی شیعه‌شناسی دیدگاه‌های شیعه را در ارتباط با این مکتب جمع‌آوری و اعلام کرده و به زبان‌‌های مختلف مبانی این مکتب را چاپ و منتشر می‌کنیم

فهرست مطالب

به گزارش خبرگزاری فارس از قم، حجت‌الاسلام علی انصاری بویراحمدی ظهر امروز در دیدار با آیت‌الله حسینی ‌بوشهری که در موسسه شیعه‌شناسی صورت گرفت، در سخنانی اظهار داشت: با توجه به اینکه بسیاری از شبهات از دیدگاه‌های غیرواحد است،‌ از این‌رو مجموعه مجمع شیعه‌شناسی راه‌اندازی شده است.رئیس مجمع جهانی شیعه‌شناسی ادامه داد: در مجمع جهانی شیعه‌شناسی دیدگاه‌های شیعه را در ارتباط با این مکتب جمع‌آوری و اعلام کرده و به زبان‌‌های مختلف مبانی این مکتب را چاپ و منتشر می‌کنیم.حجت‌الاسلام انصاری بویراحمدی اظهار داشت: با ایجاد این شرایط افرادی که شبهه وارد می‌سازند دیگر سخنی برای بیان کردن ندارند و اگر هم سخنی بیان کنند دیگر آن سخن مورد توجه قرار نمی‌گیرد.وی بیان داشت: ۹۰ درصد شبهات به دلیل شناخت درست نداشتن از این مکتب است و با شناسایی شبهات، دیدگاه‌های ناب شیعه را معرفی می‌کنیم.رئیس مجمع جهانی شیعه‌شناسی با اشاره به تدوین منشور شیعه تصریح کرد: تدوین منشور شیعه با حضور ۲۰ محقق آغاز شده و این محققان در ۲۰ محور وارد عمل شده‌اند.حجت‌الاسلام انصاری بویراحمدی خاطرنشان کرد: با وجود ۴۰۰ میلیون شیعه در سراسر جهان باید آموزه‌های این مکتب را منتشر کرده و افرادی که از این آموزه‌ها کم‌بهره هستند را آگاه کرد.