مجمع جهانی شیعه شناسی

THE WORLD ASSEMBLY FOR SHIITE STUDIES

المجمع العالمی لمعرفة الشیعه

شماره ثبت: 299 – تأسیس: 1382

تظاهرات دراعلام همبستگی با شیخ النمر در هند و پاکستان برگزار شد

شبکه تلویزیونی العالم گزارش داد تظاهرات در اعلام همبستگی با شیخ النمر در شماری از کشورها از جمله آلمان، ‌پاکستان و هند برگزار شد. شیخ نمر النمر، بیش از دو سال در زندانهای عربستان به سر می برد. سازمان های حقوقی اتهام های وارد شده به او را باطل خواندند.

فهرست مطالب

شبکه تلویزیونی العالم گزارش داد تظاهرات در اعلام همبستگی با شیخ النمر در شماری از کشورها از جمله آلمان، ‌پاکستان و هند برگزار شد.
گزارشگر شبکه تلویزیونی العالم با تهیه گزارشی درباره برگزاری تظاهرات در حمایت از روحانی شیعه عربستانی گفت:شیخ نمر النمر، بیش از دو سال در زندانهای عربستان به سر می برد. سازمان های حقوقی اتهام های وارد شده به او را باطل خواندند.
در همین حال، تظاهرات در اعلام همبستگی با شیخ النمر در شماری از کشورها از جمله آلمان، ‌پاکستان و هند برگزار شد. معترضان با رد کردن هرگونه حکمی علیه النمر، آزادی او و همه بازداشت شدگان مظلوم را خواستار شدند.
مراجع دینی و شخصیت های اسلامی نیز از پادشاه عربستان خواستند حکم عفو عمومی را صادر کند.
در این حال، مراجع بلند پایه در ایران و عراق درباره اجرای حکم اعدام برضد شیخ نمر النمر هشدار دادند، زیرا به گفته آنان، صدور چنین حکمی اوضاع را بحرانی تر می کند. محافل عربی، بین المللی و حقوقی نیز درباره تعرض به شیخ النمر هشدار دادند.
این منبع خبری در ادامه افزود: شهروندان سعودی در روستای العوامیه در شهر قطیف تظاهرات اعتراض آمیز برگزار کردند و تصاویر شیخ النمر را به دست گرفتند و آزادی او را خواستار شدند. در همین حال، در پایگاه های اجتماعی فعالیت های همبستگی با او آغاز شده است. این فعالیت ها به میزان خشم مردمی از حکم های ظالمانه اشاره می کند.
سازمان حقوق بشر عربی درخواست دادستان کل عربستان سعودی برای اعدام این روحانی شیعه را یک اقدام خطرناک دانست و گفت: موارد اعدام در عربستان سعودی با ارزشها و قوانین بین المللی مغایرت دارد.