مجمع جهانی شیعه شناسی

THE WORLD ASSEMBLY FOR SHIITE STUDIES

المجمع العالمی لمعرفة الشیعه

شماره ثبت: 299 – تأسیس: 1382

تمسخر برخی کشورهای عربی شرکت کننده در ائتلاف علیه داعش توسط موسسه صلح آمریکا

فهرست مطالب

 «رابین رایت» عضو موسسه صلح آمریکا در اظهاراتی پیوستن کشورهای عربی از جمله بحرین در ائتلاف آمریکا برای مقابله با گروه های تروریستی در عراق و سوریه را به سخره گرفت.

وی گفت: مسخره است که کشورهایی مانند سعودی، بحرین، امارات، قطر و اردن که که خود پرونده‌های نگران کننده ای در نقض حقوق بشر دارند در ائتلاف مبارزه با تروریسم شرکت کنند.

رایت ادامه داد: نسبت بیکاری در کشورهایی مانند سعودی و بحرین علیرغم ثروت نفتی هنگفتی که دارند به ۲۷ درصد رسیده است.

وی سپس از حس بیگانگی و جدایی جوانان این کشورها از سیاست اظهار تعجب کرد و افزود: کشورهایی مانند سعودی و بحرین که دارای نظام استبدادی هستند برای سرپوش گذاشتن بر اقدامات نقض حقوق بشری و غیر عادلانه خود به ائتلاف بین المللی علیه داعش پیوسته اند.