مجمع جهانی شیعه شناسی

THE WORLD ASSEMBLY FOR SHIITE STUDIES

المجمع العالمی لمعرفة الشیعه

شماره ثبت: 299 – تأسیس: 1382

داعش: جیش العدل ایران هم به کمک ما آمد

تکفيري «دولت اسلامي عراق و شام» موسوم به "داعش" در آخرین بیانیه خود مدعی شد که گروهک تروريستي - تکفيري «جیش العدل» ایران نيز به کمک "داعش" رفته است.

فهرست مطالب

تکفیری «دولت اسلامی عراق و شام» موسوم به "داعش" در آخرین بیانیه خود مدعی شد که گروهک تروریستی – تکفیری «جیش العدل» ایران نیز به کمک "داعش" رفته است.

در بخشی از این بیانیه آمده: گروه «جیش العدل» ایران به ما ملحق شده و برای از بین بردن "صفوی"ها (لفظی است که تکفیری ها برای ایران بکار می برند) به عراق آمد.

این بیانیه در ادامه می افزاید: بعد از وارد شدن "رافضی"های صفوی سپاه پاسداران از ایران به عراق، برادران ایرانی ما در «جیش العدل» احساس خطر کرده و خودشان را به ما رسانده اند.

گفتنی است، گروهک تروریستی – تکفیری "داعش" همچنین مدعی شده که بسیاری در ایران هستند و آرزو دارند هرچه سریع تر به "داعش" بپیوندند.

در همین راستا گروهک "داعش" خطاب به همه شهروندان عراقی نوشت: برادران مجاهد شما وارد نینوی شده اند و منتظر آن هستند که زنان و دختران خودتان را برای «جهاد نکاح» به آنها هدیه بدهید! هرکس از این امر سرپیچی کند، حد شرعی بر او جاری خواهد شد!

لازم به ذکر است، رسانه های نزدیک به گروهک تروریستی – تکفیری «جیش العدل» تا به این لحظه در مورد اعزام نیرو به عراق برای کمک به گروهک تروریستی "داعش" خبر یا مطلبی منتشر نکرده و این خبر را تأیید یا تکذیب نکرده اند.