مجمع جهانی شیعه شناسی

در باب فضیلت ماه رمضان

فضیلت ماه رمضان

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله: اگر بندگان مى دانستند که در رمضان چه [برکاتى] هست، آرزو مى کردند که رمضان، یک سال باشد. (مراقبات ماه رمضان, محمد محمدی ری شهری, ص۲۷)

مغفرت الهی در ماه رمضان

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله: هر کس رمضان را از روى ایمان و براى خدا و پاداش او، روزه بگیرد و به عبادت برخیزد، گناهان گذشته اش آمرزیده مى شود؛ و هر کس شب قدر را از روى ایمان و به امید پاداش الهى، به عبادت بایستد، گناهان گذشته اش بخشوده مى گردد. (مراقبات ماه رمضان, محمد محمدی ری شهری, ص۳۷)

امام رضا علیه السلام :خداوند متعال ، فرشتگانى دارد که بر مردان و زنان روزه دار ، گماشته شده اند و بال هاى خویش را بر آنان مى کشند و گناهانشان را فرو مى ریزند . خداوند متعال ، فرشتگانى دارد که آنان را گماشته تا براى مردان و زنان روزه دار ، استغفار کنند . شمار آنان را کسى جز خدا نمى داند .(مراقبات ماه رمضان, محمد محمدی ری شهری, ص۷۱)

محروم حقیقی

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :ماه رمضان ، شما را فرا رسیده است؛ ماهى مبارک … که در آن ، شب قدر است که بهتر از هزار ماه است . محروم ، کسى است که از آن شب ، محروم بماند .(مراقبات ماه رمضان, محمد محمدی ری شهری, ص۳۳)

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله: بدبخت واقعى، کسى است که این ماه از او بگذرد؛ ولى گناهانش آمرزیده نشوند. پس آن گاه که نیکوکاران به جوایز پروردگار کریمشان دست مى یابند، او زیانکار (بازنده) مى گردد. (مراقبات ماه رمضان, محمد محمدی ری شهری, ص۴۹)

اجابت دعا در ماه رمضان

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : ( ـ درباره فضیلت ماه رمضان ـ )ماهى است که آغاز آن رحمت ، میانه آن آمرزش و پایان آن اجابت [دعا] و آزادى از آتش است .(مراقبات ماه رمضان, محمد محمدی ری شهری, ص۳۹)

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :هر روزه دارى ، دعایى [مستجاب] دارد .(مراقبات ماه رمضان, محمد محمدی ری شهری, ص۷۷)

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله: دعاى روزه دار، رد نمى شود. (مراقبات ماه رمضان, محمد محمدی ری شهری, ص۷۷)

برترین اعمال در ماه رمضان

امام على علیه السلام: گفتم: اى پیامبر خدا! برترینِ کارها در این ماه چیست؟ فرمود: «اى ابو الحسن! برترینِ کارها در این ما ، پرهیز از حرام هاى خداست». (مراقبات ماه رمضان, محمد محمدی ری شهری, ص۱۵۷)

شب قدر

امام باقر علیه السلام: در آن شب، فرشتگان و نگارندگان [اعمال]، به آسمان دنیا فرود مى آیند و کارهایى را که به بندگان در طول سال خواهد رسید، مى نویسند و کار، بسته به فرمان خدا و خواست اوست. آنچه را بخواهد، جلو، و آنچه را بخواهد، عقب مى اندازد، و آنچه را بخواهد، محو یا ثابت مى کند؛ و اُمّ الکتاب (کتاب اصلى) پیش اوست. (مراقبات ماه رمضان, محمد محمدی ری شهری, ص۳۵۵)

روزه  ارزشمند

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله: ماه رمضان پیش شما مثل ماه هاى دیگر نباشد؛ چرا که نزد خداوند، احترام و بر سایر ماه ها برترى دارد. در ماه رمضان، روزِ روزه دارى شما مثل روزِ خوردنتان نباشد! (ادب و حرمت این ماه را نگه دارید). (مراقبات ماه رمضان, محمد محمدی ری شهری, ص۲۷)

امام على علیه السلام  : این ماه مبارک ، که خداوند روزه دارىِ آن را واجب ساخته است ، شما را فرا رسید . آگاه باشید که روزه ، تنها پرهیز از خوردن و آشامیدن نیست ؛ بلکه پرهیز از بیهوده و دروغ و ناروا نیز هست .(مراقبات ماه رمضان, محمد محمدی ری شهری, ص۱۰۳)

امام على علیه السلام : روزه دل ، بهتر از روزه زبان است و روزه زبان ، بهتر از روزه شکم .(مراقبات ماه رمضان, محمد محمدی ری شهری, ص۸۵)

امام على علیه السلام : نگه داشتن دل از اندیشیدن درباره گناهان ، برتر از نگه داشتن شکم از غذاست .(مراقبات ماه رمضان, محمد محمدی ری شهری, ص۸۵)

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :آسان ترین چیزى که خداوند بر روزه دار در روزه دارى اش واجب ساخته ، نخوردن و نیاشامیدن است ..(مراقبات ماه رمضان, محمد محمدی ری شهری, ص۸۳)

امام على علیه السلام : سودمندترین روزه ، نگهداشتن نفْس از لذّت هاى دنیاست .(مراقبات ماه رمضان, محمد محمدی ری شهری, ص۸۵)

جایگاه روزه

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله: حبیب من جبرئیل گفت: «مَثَل این دین، همچون «مَثَل درختى ثابت و استوار است. ریشه اش ایمان است و رگ هایش نماز. آب آن، زکات است و شاخ و برگش، روزه». (مراقبات ماه رمضان, محمد محمدی ری شهری, ص۵۹)

پاداش روزه

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : خداوند فرموده است : «روزه ، براى من است و خودم پاداش آن را مى دهم»  (مراقبات ماه رمضان, محمد محمدی ری شهری, ص۵۹)

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله: خداوند، سفره اى دارد که بر آن نعمتى است که نه چشمى دیده، نه گوشى شنیده و نه بر دل بشرى گذشته است. بر سر این سفره، جز روزه داران نخواهند نشست. (مراقبات ماه رمضان, محمد محمدی ری شهری, ص۶۷)

روزه داران در قیامت

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله: روزه دار، دو خوش حالى دارد: خوش حالى او به هنگام افطارش، و خوش حالى او در روز قیامت، [آن گاه] که منادى ندا مى دهد: «کجایند صاحبان جگرهاى سوخته و تشنه؟ به عزّتم سوگند، امروز سیرابشان مى کنم». (مراقبات ماه رمضان, محمد محمدی ری شهری, ص۶۷)

امام على علیه السلام : اى غافل! اگر با نماز ، خوابت را کنار بزنى و با روزه روزت را سپرى کنى و به خوراکى اندک بسنده کنى و شب خودت را تلاشگرانه با نمازْ زنده بدارى ، سزاوار آنى که به برترین جایگاه ، دست یابى .(مراقبات ماه رمضان, محمد محمدی ری شهری, ص۶۷)

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :چون روز قیامت شود ، روزه داران از گورهاى خود بیرون مى آیند . آنان با بوى روزه دارى شان شناخته مى شوند . دهان هایشان خوش بوتر از بوى مُشک است ، [فرشتگان] با آنان همراه با سفره ها و تُنگ هاى مُهرخورده با مُشک ، دیدار مى کنند و به آنان گفته مى شود : «بخورید ، که گرسنگى کشیدید و بنوشید ، که تشنه شدید . مردم را وا گذارید و به آسایش بپردازید؛ زیرا آن گاه که آنان آسوده بودند ، شما رنج کشیدید» . پس مى خورند و مى آشامند و مى آسایند ، در حالى که مردم ، در رنج و تشنگى اند .(مراقبات ماه رمضان, محمد محمدی ری شهری, ص۷۷)

رهاورد روزه

امام على علیه السلام (در حدیث معراج): پیامبر صلى الله علیه و آله از پروردگارش در شب معراج پرسید: … پروردگارا رهاورد روزه چیست؟ فرمود: «روزه ، حکمت مى آورد و حکمت، معرفت مى آورد و معرفت، به یقین مى رساند. پس هر گاه بنده به یقین رسید، در این فکر نیست که چگونه صبح کرده است: با تنگ دستى یا توانگرى». (مراقبات ماه رمضان, محمد محمدی ری شهری, ص۷۵)

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : هیچ مؤمنى نیست که به خاطر خدا ماه رمضان را روزه بدارد ، مگر آن که خداوند متعال ، هفت ویژگى را براى او حتمى مى سازد : نخست : حرام در بدنش ذوب مى شود . دوم : به رحمت الهى نزدیک مى گردد . سوم : کفّاره خطاى پدرش آدم علیه السلام را ادا مى کند . چهارم : خداوند ، دشوارى هاى دمِ جان دادن را بر او آسان مى سازد . پنجم : از گرسنگى و تشنگى روز قیامت ، ایمن مى گردد . ششم : خداوند به او از آتش امان مى دهد . و هفتم : خداوند به او از نعمت هاى پاکیزه بهشت مى خوراند .(مراقبات ماه رمضان, محمد محمدی ری شهری, ص۸۱)

آزادی از آتش دوزخ

امام باقر علیه السلام: آن گاه که خداوند با موسى بن عمران (ع) سخن گفت، موسى گفت: خدایا! پاداش کسى که به خاطر رضاى تو در روز روشن روزه بگیرد، چیست؟ فرمود: «اى موسى! بهشت من، براى اوست و براى اوست ایمنى از هر هراسى در روز قیامت و آزادى از آتش دوزخ». (مراقبات ماه رمضان, محمد محمدی ری شهری, ص۷۷)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.