مجمع جهانی شیعه شناسی

THE WORLD ASSEMBLY FOR SHIITE STUDIES

المجمع العالمی لمعرفة الشیعه

شماره ثبت: 299 – تأسیس: 1382

دلیلی برای نگرانی سعودی‌ها از انقلاب یمن وجود ندارد/ بیشتر مردم یمن با انقلاب همراهند

سخنگوی جماعت انصارالله یمن با اشاره به اینکه هیچ دلیلی برای نگرانی دولت‌های منطقه‌ای از انقلاب وجود ندارد، تاکید کرد که همه دولت‌های خارجی باید به اراده ملت یمن احترام بگذارند.

فهرست مطالب

محمد عبدالسلام سخنگوی رسمی جماعت انصارالله یمن ساعتی بعد از تحت کنترل درآوردن صنعا از سوی این جماعت در گفتگو با روزنامه السفیر لبنان اعلام کرد که آنچه در این شهر روی می دهد، یک انقلاب مردمی است که خواستار ایجاد راهکارهای جدید از توافق سیاسی بین تمامی یمنی‌هاست. بنابراین هیچ دلیلی برای نگرانی دولت‌های منطقه‌ای از جمله عربستان سعودی وجود دارد. وی تاکید کرد که همه دولت‌های خارجی باید به اراده ملت یمن احترام بگذارند.

وی حاکمیت یمن را مسئول نادیده گرفتن مطالبات مردمی دانست و گفت که این موضوع روند تحولات را به سمت درگیریهای مسلحانه کشاند. عبدالسلام گفت که هدف از این انقلاب از بین بردن فساد و مفسدان و مجرمان در تمام مناطق و اجرای اهداف انقلاب مردمی است.
سخنگوی انصارالله اقدامات نظامی انقلابیون را نتیجه اقدامات نظامی دولت دانست و تاکید کرد: ما همچنان معتقدیم که راهکار سیاسی بهترین راه حل برای مشکلات است و می‌تواند اهداف مطلوب را محقق کند.
وی در مورد حامیان جریان انصارالله در یمن تاکید کرد که بسیاری از ساختارهای سیاسی و رسمی کشور امروز در کنار مطالبات ملت قرار دارند، احزاب سیاسی نیز طرح‌هایی را برای ایجاد راه حل ارائه کرده‌اند و این انقلاب با بیشتر ملت یمن همراه است.  شکی نیست که انقلاب به دنبال تحقق خیر و منفعت مردم و بهبود اوضاع معیشتی و امنیتی آنهاست.