مجمع جهانی شیعه شناسی

THE WORLD ASSEMBLY FOR SHIITE STUDIES

المجمع العالمی لمعرفة الشیعه

شماره ثبت: 299 – تأسیس: 1382

رهبر “بوکوحرام” دستگیر شد

فهرست مطالب

پلیس نیجریه می‌گوید موفق به دستگیری «رهبر قصاب» بوکوحرام شده است.
به گزارش عرش نیوزبه نقل از فارس، پلیس نیجریه می‌گوید موفق به دستگیری «رهبر قصاب» بوکوحرام شده است.

به گزارش شبکه خبری «سی‌ان‌ان»، پلیس نیجریه می‌گوید، مردی را در «بالمو فورست»، واقع مناطق شمال شرقی نیجریه دستگیر کرده که «رهبر قصاب» بوکوحرام است.