مجمع جهانی شیعه شناسی

شانزدهم مرداد

اِلهَوا وَالعَبوا فَإِنِی أکرَهُ أن یُرى فی دینِکُم غِلظَهً

سرگرمى داشته باشید و تفریح کنید؛ چرا که خوش نمى-دارم در دین شما درشتى و سختى دیده شود.

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله – شُعب الإیمان: ج ۵ ص ۲۴۷ ح ۶۵۴۲