مجمع جهانی شیعه شناسی

شیعیان قائل به عدم تحریف قرآن

علی رغم اعتراف بزرگان اهل سنت نسبت به اینکه شیعه قائل به تحریف قرآن نیست اما شبکه های وهابی به دنبال این هستند که نسبت به شیعه شایعه پراکنی کرده، برای تضعیف شیعه قدم برداشته، عقائد جوانان شیعه را متزلزل کنند، جامعه را علیه شیعه بسیج نموده و احساسات و عواطف مردم را علیه شیعه بشورانند.

 آن شبکه ها مدعی هستند که قرآن از دیدگاه شیعه تحریف شده است.
در جواب این کارشناسان باید گفت که بسیاری از علمای اهل سنت کتاب های شیعه را دیده و خوانده‌اند، اقوال علمای امامیه را مطالعه کرده‌اند و خلاف نظریه ابن‌تیمیه، محمد بن عبدالوهاب، احسان الهی ظهیر، عثمان الخمیس و دکتر قفاری که مدعی اند شیعه قائل به تحریف قرآن است نظر داده‌اند؛ مواردی از این دست بسیار است که تنها به چند نمونه اکتفا می کنیم.

آقای شیخ محمد ابو‌زهره که از او به امام ابوزهره تعبیر می‌کنند و مصری است و همه طوائف اهل سنت او را قبول دارند در کتاب «الامام الصادق، ص۲۹۶» می‌نویسد: «برادران شیعه ما هم با همه اختلاف سلیقه‌هائی که در فتاوا دارند نظرشان نسبت به قرآن همان نظری است که ما اهل سنت داریم …».

وی باز در همین کتاب و در صفحه ۳۲۹ می نویسد:

«من کتاب سید مرتضی را مطالعه کرده‌ام که می‌گوید (اگر چنانچه کسی معتقد به تحریف قرآن باشد در حقیقت معجزه پیغمبر را زیر سؤال بُرده است) این سخن سید مرتضی عالِم بزرگ شیعه است».

این گفتارها نشان می‌دهد که برخی از افرادی که در هر گوشه‌ای مطالبی علیه شیعه مطرح می‌کنند اقوال شیعه را ندیده‌اند.

آقای شیخ محمد غزالی که از علماء بزرگ معاصر و پرآوازه اهل سنت است تعبیر زیبائی دارد. ایشان در کتاب «دفاعٌ عن الحقیقه و الشریعه ، ص۱۱۷» و در کتاب «الشیعه فی المملکه السعودیه ، ج۲ ، ص۴۱۴» می‌گوید: از بعضی از این وهابی‌ها در یک مجلسی علمی شنیدم که می‌گفتند شیعیان یک قرآنی دارند که نسبت به قرآنی که ما داریم برخی از آیات را ندارد و برخی از آیاتی هم دارند که ما نداریم. من به او گفتم: این قرآنی که می‌گوئید، کجاست؟ چطور قرآنی این چنینی در طول چهارده قرن نزد شیعه است ولی نه انسانی و نه جنّی تا به حال بر این قرآن اطلاع پیدا نکرده است؟ چرا این افتراء را در میان مردم پخش می‌کنید؟ چرا چنین افترائی بر شیعه و بر وحی قرآن مطرح می‌کنی؟

همچنین دکتر علی عبدالواحد عضو مجمع بین المللی علم الإجتماع در کتاب «المصدر بین الشیعه و اهل السنه ، ص۳۵» می‌گوید: عقیده شیعه همان عقیده اهل سنت است که این قرآن همان قرآن نازل شده بر پیغمبر است.

این دلایل به خوبی نشان می دهد که وهابیت وحدت بین شیعه و سنی را هدف قرار گرفته و هدفی جز تخریب چهره شیعیان در اذهان برادران اهل سنت ندارد.
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *