مجمع جهانی شیعه شناسی

THE WORLD ASSEMBLY FOR SHIITE STUDIES

المجمع العالمی لمعرفة الشیعه

شماره ثبت: 299 – تأسیس: 1382

علمای اسلام آرامش و وحدت را به جهان اسلام ارزانی کنند

آیت‌الله مکارم‌شیرازی گفت: علما باید مباحث علمی خود را مطرح و با درک متقابل، آرامش و وحدت را به جهان اسلام ارزانی کنند.

فهرست مطالب

منطقه قم، این مرجع تقلید در دیدار با شیخ احمد محمود الکریمه، استاد دانشگاه الازهر مصر با اشاره به موج اسلام‎خواهی در سراسر جهان، گفت: امروز بهترین فرصت برای تبلیغ اسلام حقیقی است، ولی متاسفانه گروه منحرف تکفیری در حال سوزاندن این فرصت مهم هستند.

وی افزود: باید چهره حقیقی و غلط آنها را به دنیا بشناسانیم، زیرا اسلام دین رحمت است و مردم در نماز و قرائت قرآن خود با خواندن سوره حمد همین مسئله را هر روز به خود یادآور می‎شوند.

این مرجع تقلید گفت: تکفیری‎ها قرآن را به سلیقه خود تفسیر می‎کنند و با صرف نظر کردن از بخش عظیمی از آیات الهی، فقط به بخشی از آیات بسنده می‎کنند و برای خود نظریه می‏‎تراشند.

وی تصریح کرد: یکی از مصیبت‎‏های امروز آن است که آنها مدعی هستند ما مشخص می‎کنیم که کفر چیست و چه کسانی کافر هستند و چه کسانی مسلمان؛ در واقع باید از آنها پرسید که آیا همه علمای اسلام اشتباه می‎کنند و شما درست می‌گویید؟.

مکارم‌شیرازی یادآور شد: نکته اسفبار این است که آنها خود را تعیین کننده معیار حق و شرک می‎دانند و می‏‎گویند سایر علما، معنی دین و کفر را درک نمی‎کنند، ولی مهمترین راه، اجماع علمای جهان اسلام علیه این گروه است.

وی گفت: علما باید چهره زشت و کریه آنها را به دنیا نشان دهند و نیابد از این حقیقت غافل شویم که ریشه اصلی این اختلافات در جبهه دشمنان اسلام است چون آنها بین ما جنگ به پا کردند و خود در آسایش به سر می‎برند.

این مرجع تقلید با ذکر این مطلب که «اعمال زشت و جنایات آنها چهره آنها را به دنیا نشان داده است» گفت: باید چهره واقعی اسلام را به دنیا معرفی کرده و آنها را منزوی کنیم؛ باید ارتباط بین علمای اسلامی بیشتر شود تا سوءتفاهم‎های فکری بین مذاهب اسلامی هر روز کمتر شود.

وی تاکید کرد: علما باید در چنین جلساتی مباحث علمی خود را مطرح کنند و با درک متقابل، آرامش و وحدت را به جهان اسلام هدیه کنند.