مجمع جهانی شیعه شناسی

THE WORLD ASSEMBLY FOR SHIITE STUDIES

المجمع العالمی لمعرفة الشیعه

شماره ثبت: 299 – تأسیس: 1382

مخالفت آمریکا با حضور ایران در یک کنفرانس

وزیر امور خارجه آمریکا از مخالفت خود با حضور ایران در کنفرانس بین المللی درباره عراق خبر داد.

فهرست مطالب

جان کری وزیر امور خارجه آمریکا شب گذشته اعلام کرد که با حضور ایران در کنفرانس بین المللی پاریس درباره عراق مخالف است.

این کنفرانس قرار است با حضور مقامات کشورهای مختلف دنیا و با هدف بررسی راه های مقابله با گروه تروریستی داعش روز دوشنبه در فرانسه برگزار شود.

اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا در حالی مطرح می شود که ایران بارها مواضع خود را در قبال گروه تروریستی داعش اعلام کرده است.