مجمع جهانی شیعه شناسی

THE WORLD ASSEMBLY FOR SHIITE STUDIES

المجمع العالمی لمعرفة الشیعه

شماره ثبت: 299 – تأسیس: 1382

مرکز زنان القاعده در نیجریه تشکیل شد

از سوي ديگر مصر هم با حمایت از مسئولان نیجریه، تأسیس این مرکز را محکوم کرد و این مرکز را تهدیدی برای جامعه زنان در آفریقا دانست.

فهرست مطالب

اخبار رسیده از کشور نیجریه در قلب قاره آفریقا حاکی از آن است که شبکه تروریستی القاعده اقدام به تشکیل «مرکز زنان القاعده» در کشور نیجریه کرده است.

گفته می شود، هدف از تشکیل این مرکز، جذب زنان برای عملیات تروریستی است. روزنامه های مصری مدعی شدند که به دلیل فقر و گرسنگی بیش از حد، این زنان آفریقایی به القاعده می پیوندند.

در همین راستا شبکه تروریستی القاعده با صدور بیانیه ای رسمی از همه زنان آفریقا درخواست کرده که به این گروه بپیوندند.

در ادامه این بیانیه آمده: زنان مجاهد القاعده بعد از انتخابات مصر، فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

در همین حال مسئولان امنیتی نیجریه از تأسیس این مرکز احساس خطر کرده و از فرانسه درخواست کمک کرده اند.

از سوی دیگر مصر هم با حمایت از مسئولان نیجریه، تأسیس این مرکز را محکوم کرد و این مرکز را تهدیدی برای جامعه زنان در آفریقا دانست.

لازم به ذکر است که این مرکز به صورت علنی در نیجریه فعالیت دارد.