مجمع جهانی شیعه شناسی

THE WORLD ASSEMBLY FOR SHIITE STUDIES

المجمع العالمی لمعرفة الشیعه

شماره ثبت: 299 – تأسیس: 1382

نابودی ۷۰ تروریست داعش در حملات هوایی ارتش سوریه

فهرست مطالب

خبرگزاری فرانسه اعلام کرد حملات هوایی ارتش سوریه و انفجارهای موشک و مین باعث کشته شدن دست‌کم ۷۰ نفر از اعضای گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شامات یا داعش شده است.

خبرگزاری فرانسه این خبر را از قول  گروه موسوم به ناظران سوری حقوق بشر که مقر آن در انگلیس است گزارش داده است. رامی عبدالرحمن، رئیس این گروه مدعی شده ارتش سوریه در حملات هوایی خود از بشکه‌های انفجاری استفاده کرده است.

به نوشته خبرگزاری فرانسه، ارتش سوریه حملات خود به مواضع داعش را به دنبال حملات این گروه در در استان های رقه و حلب شدت بخشیده است.