مجمع جهانی شیعه شناسی

نهم تیر

خَیرٌ مِنَ الخَیرِ فاعِلُهُ، وأجمَلُ مِنَ الجَمیلِ قائلُهُ، وأرجَحُ مِنَ العِلمِ حامِلُهُ

نیکتر از نیکى نیکوکار است، و زیباتر از سخن زیبا گوینده آن است، و برتر از دانش، بردوش کشنده آن.

امام هادی علیه السلام – أعلام الدین: ص ۳۱۱