مجمع جهانی شیعه شناسی

هیفدهم خرداد

أصلِحِ المُسیءَ بِحُسنِ فِعالِکَ وَ دُلَّ عَلَى الخَیرِ بِجَمیلِ مَقالِکَ

بدکار را (یا کسى را که به تو بدى کرده است) با کردار نیکت اصلاح کن، و با گفتار نیک و زیبایت به خوبى رهنمون شو

امام علی علیه السلام – غرر الحکم: ح ۲۳۰۴