مجمع جهانی شیعه شناسی

THE WORLD ASSEMBLY FOR SHIITE STUDIES

المجمع العالمی لمعرفة الشیعه

شماره ثبت: 299 – تأسیس: 1382

وعده های آل سعود به یمن برای جنگ با شیعیان

فهرست مطالب

دو روز قبل رییس جمهوری موقت یمن برای بررسی اوضاع دشواری که این کشور سپری می کند، در حضور ولیعهد و مقام های سعودی با عبدالله بن عبدالعزیز، شاه عربستان  دیدار و گفت و گو کرد.

 عبد ربه منصور هادی، با حاکمان عربستان در باره مشکلاتی که یمن با آن روبرو است، ازجمله جنگ با حوثی ها که بر شهر عمران در شمال صنعا سیطره دارند و تحرکات علی عبدالله صالح، رییس جمهوری سابق یمن، برای کودتا علیه حکومت یمن و حمایت مالی و نظامی از حوثی ها سخن گفت.

 مشکل دیگری که عبد ربه هادی از آن سخن گفت، مبارزه با نیروهای القاعده بود که از گذرگاههای مرزی یمن به عربستان نفوذ کرده اند و یک نمونه از فعالیت شان در این کشور عملیات جمعه گذشته بود رییس جمهوری یمن از علی عبدالله صالح و فعالیتهایش که با بندهای طرح کشورهای خلیج فارس مغایرت دارد، شکایت کرد و از سعودی ها خواست که به تجاوزگری های او خاتمه دهند.

 عبد ربه منصور الهادی گفت که مدت طولانی است از رفتارهای عبدالله صالح، رییس جمهوری سابق یمن، شاکی است و عربستان هم در مقابل از هر اقدامی که رییس جمهور کنونی برای متوقف کردن تجاوزهای صالح اتخاذ کند، حمایت کرد حتی اگر کار به رفع مصونیت قضایی او بکشد مصونیت قضایی امتیازی است که بر اساس طرح کشورهای خلیج فارس به صالح اعطا شده است.

 در این دیدار عربستان سعودی علاوه بر حمایت از رییس جمهوری موقت یمن، از آمادگی این کشور برای ارایه هرگونه کمک نظامی از جمله پشتیبانی هوایی برای حمایت از ارتش یمن در جنگ علیه حوثی ها و القاعده خبر داد عربستان همچنین به عبد ربه منصور هادی وعده داد که ضمن افزایش کمک های مالی به یمن، یک وام فوری که مبلغ آن اعلام نشده در اختیار این کشور قرار خواهد داد.