مجمع جهانی شیعه شناسی

چهارم تیر

کَفاکَ مُؤَدِّبا لِنَفسِکَ تَجَنُّبُ ما کَرِهتَهُ مِن غَیرِکَ

دورى کردن از آنچه از دیگران ناخوش مى دارى، بهترین ادب آموز توست.

امام على علیه السلام – غرر الحکم: ح ۷۰۷۷