مجمع جهانی شیعه شناسی

THE WORLD ASSEMBLY FOR SHIITE STUDIES

المجمع العالمی لمعرفة الشیعه

شماره ثبت: 299 – تأسیس: 1382

چهار چیزی که اثر گناهان را از بین می‌برند /حدیث

امام صادق علیه‌السلام در سخنی گهربار چهار چیزی را که موجب دوری از گناهان می‌شود را بیان فرموده‌اند.

فهرست مطالب

امام صادق علیه‌السلام در سخنی گهربار چهار چیزی را که موجب دوری از گناهان می‌شود را بیان فرموده‌اند.

امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند: چهار چیز است که در هر کس بوده باشد ایمانش کامل است و اگر از سر تا پایش گناه باشد نقصى به او نرساند و از قدرش نکاهد و آن، راستگوئى، امانتدارى، حیا و خوش اخلاقی است.

متن حدیث:

اربع من کن فیه کمل ایمانه، و ان کان من قرنه الى قدمه ذنوبا لم ینقصه ذلک، و هى: الصدق، و اداء الامانه، و الحیاء، و حسن الخلق.

«اصول کافی، جلد۲ ، صفحه۹۹»