مجمع جهانی شیعه شناسی

THE WORLD ASSEMBLY FOR SHIITE STUDIES

المجمع العالمی لمعرفة الشیعه

شماره ثبت: 299 – تأسیس: 1382

کشف تجهیزات یک کشور عربی در حمله ی تکفیری ها به سامرا

همه ی تجهیزات ترابری، اعم از ماشین آلات و موتورهای ترابری از قطر وارد خاک عراق شده اند.

فهرست مطالب

وزارت دفاع عراق در آخرین بیانیه ی خود نوشت که همه ی تجهیزات ترابری، اعم از ماشین آلات و موتورهای ترابری از قطر وارد خاک عراق شده اند.

در همین راستا وزارت خارجه ی عراق، سفیر قطر در بغداد را احضار کرد و از وی خواست هرچه سریعتر این موضوع را با مقامات کشور خود در میان بگذارد.

وزارت دفاع عراق ، این تجهیزات ترابری را در حمله ی نیروهای تکفیری داعش به سامرا، کشف و ضبط کرد.

در پایان وزارت خارجه ی عراق طی نامه هایی به چند کشور، از جمله عربستان، قطر و اردن از آنها درخواست کرد که مرزهای خود را تحت کنترل داشته باشند، زیرا اغلب تروریست ها از عربستان و اردن وارد خاک عراق می شوند.