مجمع جهانی شیعه شناسی

THE WORLD ASSEMBLY FOR SHIITE STUDIES

المجمع العالمی لمعرفة الشیعه

شماره ثبت: 299 – تأسیس: 1382

گروه تروریستی داعش عملیات خود را ازکجا مدیریت می‌کند؟

فهرست مطالب

کانال اول تلویزیون آلمان اعلام کرد،  براساس گزارش‌های اطلاعاتی موجود، دفتری در منطقه «فاتح» شهر استانبول در شمال‌غربی ترکیه دایر شده است که برخی از ترک‌های وابسته به گروه تروریستی داعش آن را مدیریت می‌کنند و از آنجا عملیات انتقال عناصر مسلح خارجی را که وارد ترکیه می‎شوند و خواهان عزیمت به سوریه و عراق به منظور پیوستن به صفوف گروه مسلح هستند، تسهیل می‌کنند.

گزارش شده است که به هر عناصر تروریستی مسلح ۴۰۰ دلار پرداخت می‌شود.

براساس این اطلاعات، حدود ۲۰۰ جوان اروپایی، طی ماه‌های اخیر پس از ورود به استانبول در گروه تروریستی داعش عضو شدند. این افراد در پوشش گردشگران از استانبول به شهر «آنتالیا» که مشرف به دریای مدیترانه است، می‌روند و در این شهر مسئولان دفتر مذکور ماموریت انتقال گروههای تروریستی را به داخل مرزهای سوریه و عراقی مدیریت می‌کنند.