مجمع جهانی شیعه شناسی

یازده تیر

لِکُلِّ شَی‏ءٍ رُکنٌ ورُکنُ المُؤمِنِ الصَّلاهُ

هر چیز رکنى دارد و رکن مؤمن، نماز است.

پیامبر خدا صلى اللَّه علیه وآله – جامع الأخبار: ص ۱۸۳ ح ۴۴۶