مجمع جهانی شیعه شناسی

THE WORLD ASSEMBLY FOR SHIITE STUDIES

المجمع العالمی لمعرفة الشیعه

شماره ثبت: 299 – تأسیس: 1382

یکم مرداد

فهرست مطالب

أقرَبُ ما یَکونُ العَبدُ مِنَ اللَّهِ إذا کانَ فِی الصَّلاهِ

نزدیک‏ترین حالت بنده به خدا، هنگامى است که در نماز است.

دعائم الإسلام: ج ۱ ص ۱۳۴