مجمع جهانی شیعه شناسی

THE WORLD ASSEMBLY FOR SHIITE STUDIES

المجمع العالمی لمعرفة الشیعه

شماره ثبت: 299 – تأسیس: 1382

سلسله نشست های زلال معرفت

فهرست مطالب

تلویزیون آنلاین شیعه تقدیم می کند:

🎥 سلسله برنامه‌های زلال معرفت در ماه مبارک رمضان

✅ پرسمان شیعی ، دکتر پیمان
🕰 هر روز ساعت ۱۱ صبح

✅ شب های شیدایی، سبک زندگی شهدا حجت الاسلام علی کریمی تهرانی
🕰 هر شب ساعت ۲۱

✅جستارهایی در شیعه شناسی، دکتر کریمی
🕰 هر شب ساعت ۲۱:۳۰

✅ اندیشه های نوین اعتقادی، دکتر روحی
🕰 هر شب ساعت ۲۲

📺 لینک تلوزیون آنلاین شیعه

https://heyatonline.ir/dinpajoohan/

(ترافیک رایگان)