تاریخ انتشار : ۱۸ مرداد ۱۳۹۵


تبعیض در تابعیت
تابعیت دهی بر اساس اصل قبیله‌ای یا تعصبات مذهبی انجام می‌گیرد. عده بی‌شماری از کسانی که به آن‌ها تابعیت داده شده، شرایط قانونی را ندارند. و همه این تبعیض در تابعیت سیاسی بوده و هدف آن‌ها زیاد نمودن تعداد سنی‌ها و کم کردن تعداد شیعیان است. کسانی چون عربستانی‌ها بدون زندگی در عربستان به آن‌ها تابعیت داده می‌شود ولی بعضی شیعیان که تابعیت هیچ کشوری را هم ندارند به آن‌ها تابعیت داده نمی‌شود. اسکان اجباری و بیش از اندازه و بدون برنامه‌ریزی کامل و جامع، تأثیر مستقیم در اقتصاد و امنیت جامعه دارد. به ویژه در بحرین که مشکلات آن برخاسته از بیکاری و گسترش فقر و کمبود در بخش مسکن است که دولت بحرین نمی‌تواند برای بیکاران و بازنشستگان کاری انجام دهد و همه این مشکلات برخاسته از تبعیض علیه شیعیان توسط دولت است. همه مشکلات و موارد یاد شده تأثیر مهم و مستقیمی بر حقوق زنان و کودکان دارد. یکی دیگر از نمونه‌های تبعیض در صدور تابعیت، اعطای تابعیت بدون واجد شرایط بودن، و به روش پاکسازی عربی و با اصول قبیله‌ای با ملیّت‌های مشخص و معین است. بنابراین نباید به غیر واجدین شرایط، تابعیت داده شود. یکی دیگر از نمونه‌های تابعیت این است که شیعیان، با وجود این که همه شرایط را دارند، حق کار در ادارات و مؤسسات نظامی و امنیتی را ندارند. کسانی که به شکل استثنایی برایشان تابعیت صادر شده است، از همه امتیازات کاری و شهروندی بیشتر از دیگر شهروندان برخوردار هستند؛ زیرا دیگر شهروندان حق ترقی و پیشرفت را ندارند و بیش از ده سال است که منتظر وام مسکن هستند.
صدور تابعیت و دادن همه امتیازات به کسانی که به نحوی به اهل تسنن مربوط می‌شوند، استخدام آن‌ها در ارتش ملی، نیروهای انتظامی و اطلاعات، سرکوب و مهار کردن حرکت‌های دسته جمعی و مسالمت آمیز شهروندان شیعی که به ایجاد تفرقه و تقسیم‌بندی طوایف و آداب و رسوم تعبیر می‌شود، از دیگر نمونه‌های تبعیض است.
قوانین سیاسی نامشروع
اقلیت حاکم، قبلاً قوانینی وضع کرده‌اند که به دولت اجازه می‌دهد مخالفین را از حقوق سیاسی محروم سازد.اولین مجلس نمایندگان و مجلس شورا، به دستور خلیفه، قانونی را تصویب کرده‌اند که فعالیت‌های سیاسی، تجمع و آزادی بیان را محدود می‌کند. همچنین قانون دیگری به تصویب رسیده است که به موجب آن و به بهانه مبارزه با تروریسم، حقوق بشر نقض می‌گردد. این دو مجلس قانون پیشنهادی از سوی دولت را به تصویب رساندند که بر اساس آن هر فردی که ۶ ماه به زندان محکوم گردد، از حق رأی‌دهی محروم می‌گردد و در طول زندگی از حق کاندیداتوری محروم خواهد بود. این قوانین سخت‌گیرانه به دولت اجازه می‌دهد که مخالفین را تحت تعقیب قرار داده و با محکوم کردن آن‌ها به بیشتر از ۶ ماه زندان، آنان را از حقوق سیاسی محروم سازد، مخصوصاً که دستگاه قضایی همچنان در اختیار حکومت قرار داد. و اگر این قانون در موارد پیشین هم قابل اجرا باشد، دولت بر این اساس که اکثر شخصیت‌های مخالف و افراد فعال در زمینه حقوق بشر، در گذشته محکوم به زندان بوده‌اند، آنان را از حقوق سیاسی محروم می‌سازد. اکنون زمان آن فرا رسیده است که نمایندگان مجلس تلاش کنند تا قوانین تبعیض‌گرایانه و سیاسی نامشروع را لغو کنند و در تصویب قوانین، مصلحت ملت و مملکت خویش را در نظر بگیرند.
 
اطلاعات بیشتری از شبکه ضدشیعی معروف به بندرگیت
– این شبکه دارای مدیر کار، هیئت مدیره، بخش اداری، فنی و مالی است.
این شبکه علاوه بر بخش مخابرات، بخش تبلیغات نیز دارد.
– مدیر کل این شبکه شیخ احمد بن عطیهالله آل خلیفه- هیئت مدیره یا هیئت اجرایی، متشکل از ۵ عضو است که زیر نظر مستقیم شیخ احمد بن عطیهالله اداره می‌شود.
– بخش اداری و فنی:این بخش شامل افرادی است که بیشتر آن‌ها در اداره مرکزی اطلاعات مشغول به کار هستند. علاوه بر آن، کارمندان اداره‌ها و دیوان پادشاهی، هیئت دولت، اداره خدمات شهری، روزنامه الوطن، شرکت نفت و اداره روابط عمومی در آن مشغول به کار هستند.
– بخش مالی: کارمندان آن در بانک سرمایه‌گذاری کویت و بانک شامل مشغول به کار هستند.
– بخش تبلیغات: شامل روزنامه نگاران مصری، روزنامه الوطن، مشاوران تبلیغات در دیوان پادشاهی، وزارت تبلیغات و مرکز روابط عمومی می‌باشد.
– بخش مخابرات: متشکّل از تعدادی از کارشناسان امنیتی از اردن است.
مسئولیت‌های مدیر شبکه، شیخ احمد بن عطیهالله آل خلیفه:
– سرپرستی هیئت‌های مدیره به طور مستقیم.
– ریاست بخش اداری و فنی.
– تأسیس بانک‌های مالی با استفاده از حساب‌های شخصی در بانک سرمایه‌گذاری کویت برای زمانی که هیئت مدیره نیاز به مبالغ هنگفتی داشته باشند، [پرداخت] این مبالغ با امضا هیئت مدیره صورت می‌گیرد.
– پشتیبانی نشریه «الوطن» از طریق «ناصر لوری» و حساب بانکی او در بانک شامل. مدیر این شبکه مافیایی شیخ احمد بن عطیهالله آل خلیفه است.
– وی وزیر مشاور دولت و در واقع حاکم بر همه بخش‌های حکومت است.
– رئیس دستگاه مرکز اطلاعات، اداره دستگاه اطلاعات حکومتی و اجرای برنامه‌های امنیتی حکومت، رئیس اداره ثبت احوال، انرژی، آمار و دایره انتخابات.
– ناظر مستقیم بر اداره خدمات نامنظم شهری و ریاست بر ۴۰ هزار کارمند دولت.
– رئیس کمیسیون اجرایی ناظر بر انتخابات ۲۰۰۶ م.
– عضو کمیسیون عالی انتخابات.
اعضای هیئت مدیره:دکتر رائد محمد عبدالله شمس، محمد علی محمد القائد، جمال یوسف محمد العسیری، ناصر محمد یوسف لوریی و عادل راشد بوصیبع.
آشنایی بیشتر با مسئوولین مجموعه و شبکه ضدشیعی
مسئولیت‌های دکتر رائد محمد عبدالله شمس:- معاون (دست راست) شیخ احمد بن عطیهالله آل خلیفه در اداره شبکه.- همکاری و هماهنگی وی با جمعیت اصلاح و رشد سیاسی منبر اسلامی برای مقابله با شیعیان بر همگان آشکار است.- مدیر دایره آمار در دستگاه مرکزی اطلاعات.- معاون دبیر کل هیئت دولت در امور (نیروی انسانی) مالی و خدمات به عنوان وکیل و نماینده وزارت.- عضو کمیسیون اجرایی انتخابات ۲۰۰۶ م. (در حال حاضر اعضای کمیسیون مذکور تغییر یافته است.- نظارت مستقیم بر دستگاه اطلاعات و وضعیت سیاسی بحرین.- نظارت بر کارهای گروه‌های حکومتی زیر نظر این شبکه ضدشیعی مانند گروه‌های زیر:
۱- جمعیت مراقبت از حقوق بشر به رهبری عضو شورا و فیصل فولاذ.۲- جمعیت حقوقدانان به رهبری وکیل عیسی یوسف الهاشمی.۳- جمعیت پیشگام بحرین به رهبری محمد سعد المران.۴- جمعیت سیاسی بحرین به رهبری جبر سلطان السویدی.۵- نظارت بر مسئوولین اداری و فنی.۶- حفاظت ارتباطات رسمی.۷- توزیع بودجه‌های مالی.
آشنایی بیشتر با مسئولیت‌های محمد علی محمد القائد:
– وی وزیر (دست چپ) شیخ احمد بن عطیهالله آل خلیفه است.- وی با جمعیت «الاصلاح» و «المنبر الاسلامی» ارتباط و همکاری فعالانه‌ای علیه شیعیان داشته است.- مدیر اداری حسابرسی، که در آوریل ۲۰۰۶ م. به سمت مدیر کل قانون‌گذاری اطلاعات و با عنوان وکیل منصوب شد.- نائب رئیس کمیسیون اجرایی انتخابات ۲۰۰۶ م.- ناظر بر گروه انتخاباتی الکترونیکی.- ناظر بر گروه‌های قانونی.
آشنایی با مسئوولیت‌های جمال یوسف محمد العسیری:- رئیس سابق هیئت تحریریه مجله «الاصلاح» و خبرنگار سابق رادیو بی‌بی‌سی.- مشاور تبلیغاتی رئیس دیوان مُلکی شیخ احمد بن عطیهالله آل خلیفه.- رئیس فعلی هیئت تحریریه روزنامه «الوطن».- تهیه وسایل تبلیغاتی.- ناظر بر گروه تبلیغات.- مشاور نشریه «الوطن».
مسئولیت‌های عادل راشد بوصیبع:- کارمند اداره مرکزی اطلاعات.- شرکت کامل در فعالیت‌های ضدشیعی جمعیت تربیت اسلامی و جمعیت اصاله سیاسی مانند مدیر امور اجتماعی و برنامه‌ها.- ناظر بر انجام فعالیت‌های گروه‌هایی که میان شیعه و سنی اختلاف ایجاد می‌کردند.
مسئولیت‌های ناصر محمد یوسف لوری:- کارمند سابق اداره مرکزی اطلاعات.- تا قبل از ۲۰۰۴ م. معاون برنامه ریزی دفتر رئیس شیخ احمد بن عطیهالله آل خلیفه بود.- رابط جریان‌های سلفی‌گری در بحرین و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس.- ناظر پروژه روزنامه «الوطن»، عضو هیئت اداری و دارنده ۱۰ درصد از سهام آن.
بخش‌های مختلف شبکه‌های ضدشیعی بندرگیت۱- بخش اداری و فنی ۶- روزنامه «الوطن»۲- بخش تبلیغات مصری ۷- بخش جذب مذاهب به مذهب تسنن۳- بخش متجاوزین ۸- گروه‌های محلی۴- روابط عمومی ۹- بخش انفورماتیک۵- بخش اطلاعاتی اردن
دیگر بخش‌ها و گروه‌های ضدشیعیعلاوه بر بخش‌های فوق، گروه‌های متعددی در این شبکه‌ها مشغول فعالیت هستند که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:۱- گروه اطلاعاتی اردناین گروه برای گردآوری و تحلیل اطلاعات از جنبش‌های سیاسی بر ضد سازمان‌ها و گروه‌های شیعی به بحرین آمده‌اند.این گروه متشکل از ۴ نفر است که در سپتامبر ۲۰۰۵ م. به بحرین آمدند و به مدت یک ماه در هتل «هیلتون» و در دفتری که برای آنان در طبقه فوقانی ساختمان اداری مرکزی اطلاعات در «جُفیر» اختصاص داده شده بود، اقامت داشتند، سپس به منطقه دیپلماتیک منتقل شدند.مجموع حقوق اختصاصی ماهیانه آنان بالغ بر ۷۵۸۴ دینار بود که توسط دکتر رائد شمس به نیابت از آن‌ها [مسئوولین] پرداخت می‌شد.
اعضای اصلی گروه اطلاعاتی اردن۱- سرهنگ عمر الرداد ۳- سرهنگ حسین السرحان۲- سرهنگ عدلی اسحاقات ۴- سرهنگ لشکر سامی المدان۲- گروه طایفه‌ایاین گروه، تنظیم و ترتیب احتجاجات اجتماعی در روزنامه‌ها و خیابان‌ها، خطبه‌های نماز جمعه در مساجد، برنامه جذب پیروان دیگر مذاهب به اهل تسنن، نابودی و فروپاشی مذهب شیعه و سرپرستی افراد آن را بر عهده دارد.
این امور با نظارت عادل بوصیبع انجام می‌پذیرد.این گروه عبارت‌اند از:۱- شریف عدنان ۴- احمد علی راشد۲- اسماعیل ابراهیم ۵- بو خدیجه۳- بکر الیمینی۳ – گروه الکترونیکی
– ناظر عمومی این گروه نزار معروف عمر است.- وی کارمند شرکت هواپیمایی «اِیرباس» در فرودگاه بحرین و مدیر اطلاعات وزارت امور اجتماعی است.
۴ – گروه پیام‌های کوتاه (SMS)کنترل پیام‌های کوتاه که برای هتک حرمت و از بین بردن شخصیت فعالان شیعی از طرف شرکت CelevitySystem ارسال می‌شود بر عهده این گروه است. CeleritySystem شرکتی است که در شهر «کیپ تاون» آفریقای جنوبی فعالیت می‌کند.۵ – گروه تبلیغاتی مصری
ناظر فعال بر این مجموعه، «علی راضی حسنین» است که مشغول کار مطبوعاتی در دیوان ملکی است.این گروه فعالیت‌هایش را از دو مرکز (رفاع شرقی و الزنج الجدیده) آغاز کرد. این دو مرکز با هزینه‌ای بالغ در ۱۲ هزار دینار تأسیس شد.این گروه فعالیت‌هایی را برای مراقبت و کشف خبر و اطلاعات و آمار از انجمن‌ها و گردهمایی‌های شیعیان از طریق اینترنت متمرکز کرده است و با نامی مستعار در آن انجمن‌ها شرکت می‌کند.
اهداف گروه تبلیغاتی مصریآماده سازی مواد و ابزار تبلیغاتی بر ضد دیگران که در صفحه اول و اصلی روزنامه «الوطن» منتشر می‌شد، در سایر روزنامه‌ها با همان شکل و رنگ به چاپ می‌رسید.برخی از اعضای این گروه عبارت‌اند از:۱- علی راضی حسنین ۵- خاتم عبدالدائم۲- سامی کمال داوودی ۶- احمد عبدالمنعم۳- احمد نبوی ۷- حسن حنفی۴- عبدالله محمد عبدالله ۸- عیسی المراغی
گروه فنی و ادارهاین گروه، بخش حرفه‌ای و تخصصی تبلیغات است. اعضای این گروه عبارت‌اند از:
۱- دکتر نزار محمد سعید العانی (عراقی الاصل – رئیس پیشین بخش تقویم دانشگاه بحرین و رئیس دانشگاه امارات)۲- نصر المجالی (خبرنگار) ۶- رباشاهر المجالی۳- عمر احمد البسنکی ۷- منال فیصل الثنیان۴- محمد الحمید ۸- ولید المصمم۵- فادی عاکوم ۹- عبدالکریم الملا۱۰- نواف الملا.۷ – گروه تبلیغات رسانه‌ای
مسئوولیت این گروه ضدشیعی بر عهده جمیل العبیری است. نظارت بر این گروه، بر عهده «علی راضی حاشین» است که کنفرانس‌های ضدشیعی و مقالات و متون ضدشیعی را تدوین و در سطح گسترده مخصوصاً در روزنامه از جمله «الوطن» چاپ می‌کنند.
 
برگرفته از کتاب “شیعیان بحرین” نوشته ی علی انصاری بویراحمدی
اختصاصی مجمع جهانی شیعه شناسی


برچسب ها :
، ، ، ، ، ، ، ، ،
دیدگاه ها