تاریخ انتشار : ۱۱ مرداد ۱۳۹۶


نامۀ حضرت مسلم به امام حسین علیه السلام (۶۰ هجری قمری)

نامۀ حضرت مسلم به امام حسین علیه السلام (۶۰ هجری قمری)
در این روز از سال ۶۰ ه.ق حضرت مسلم (علیه السلام) نامه ای برای امام حسین (علیه السلام) نوشت و به آن حضرت خبر داد که ۱۸۰۰۰ نفر با او بیعت کرده اند.{۱}
مسلم پس از چهل روز بررسی اوضاع کوفه، نامه ای به این مضمون به امام حسین (علیه السلام) نوشت: آنچه می گویم حقیقت است. اکثریت قریب به اتفاق مردم کوفه آماده پشتیبانی شما هستند؛ فورا به کوفه حرکت کنید.
نامه مسلم به دست عابس بن حبیب که از رهبران مورد اعتماد کوفه و از شهدای کربلاست، به امام حسین (علیه السلام) رسید. ایشان که از احساسات عمیق کوفیان با خبر شده بود، تصمیم گرفت به سوی این شهر حرکت کند.

۱) نفس المهموم: ص ۸۴ . وقایع الشهور: ص ۲۱۳ .


برچسب ها :
، ، ، ، ، ، ، ،
دیدگاه ها