مجمع جهانی شیعه شناسی

روز: خرداد ۹, ۱۴۰۱ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

امتیازات شیعه از چند منظر

اصالت در خاستگاه‏ تشیع اصیل‏ترین جریان همراه با ظهور اسلام، مدافع مسلمات دین حنیف، مولود طبیعی آن و مورد تأیید پیامبر اسلام است.علامه طباطبایی می‏نویسد:

ادامه مطلب »