هفتم مرداد

عَرامَهُ الصَّبیِ فی صِغَرِهِ زِیادَهٌ فی عَقلِهِ فی کِبَرِهِ.
بازى گوشى (شیطنت) بچّه در کودکى ، مایه فزونى خِرد او در بزرگ سالى است .
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله -کنز العمّال : ج ۱۱ ص ۹۱ ح ۳۰۷۴۷

 

نظرات بسته شده است.