هفدهم شهریور

امیرمومنان علیه السلام

أجمِلُوا فِی الخِطابِ تَسمَعُوا جَمیلَ الجَوابِ

خطابتان را نیکو کنید تا جواب نیکو بشنوید

غرر الحکم: ح ۲۵۶۸

نظرات بسته شده است.