هجدهم شهریور

اِتَّهِمُوا عُقُولَکم فَإنَّهُ مِنَ الثِّقَهِ بِها یکونُ الخَطاءُ

خِردهای خود را خطاپذیر بدانید، که بسا اعتماد کردن به آن، خطا باشد

امیرمؤمنان علیه السلام-غرر الحکم: ح ۲۵۷۰

نظرات بسته شده است.