بیست ودوم شهریور

إیاک وَالهَذَرَ فَمَن کثُرَ کلامُهُ کثُرَت آثامُهُ

از پُرگویی بپرهیز؛ زیرا هر که پُرگو باشد، گناهانش بسیار می‌شود

امیرمؤمنان علیه السلام-غرر الحکم: ح ۲۶۳۷

نظرات بسته شده است.