زندان مؤمن

امام صادق علیه السلام

الدُّنیا سِجنُ المؤمنِ ، فأیُّ سِجنٍ جاءَ مِنهُ خیرٌ؟!

دنیا، زندان مؤمن است؛ کدام زندان است که از آن خیرى رسد؟!

 

بحار الأنوار : ۶٨/٢٢١/١١
 

نظرات بسته شده است.