بهترین در آمد

امام على علیه السلام

اکْتِسابُ الحَسَناتِ مِن أفضَلِ المَکاسِبِ

به دست آوردن حسنات، از بهترین درآمدهاست

 

غرر الحکم : ١۵٧٢

نظرات بسته شده است.