صفحه اصلی > مرکز اطلاعات > شیعه پاسخ می دهد > پرسش و پاسخ متفرقه > امام خمینی(قدس) : یوم القدس هو یوم الاسلام
تاریخ انتشار : ۳۱ خرداد ۱۳۹۶


در آستانه فرارسیدن روز جهانی قدس گزیده بیاناتی از حضرت امام خمینی (ره) با موضوع قدس و فلسطین با ترجمه عربی و انگلیسی منتشر شد.

به گزارش ایسنا، این جملات که توسط اداره کل روابط عمومی و اموربین الملل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تیه شده، به این شرح است:

Quds Day is universal day, it does not merely center on Quds; rather, it is the opposition day of the oppressed against arrogant powers

* روز قدس روز جهانی است، روزی نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد روز مقابله مستضعفین با مستکبرین است.

* یومُ القدسِ هو یُوم‌ العالم، لیس بالیوم الذی یَختصُ بالقدس فحسب، بَل هُو یُوم المقارعه المستضعفین للمستکبرین.

 

We will always stand by the Palestinian nation

* ما همواره در کنار ملت فلسطین خواهیم بود

*نحن سَنقف دوماً إلی جانبِ الشعبِ الفلسطینی

 

Israel is the enemy of humanity and Islam

* اسرائیل دشمن بشریت و دشمن اسلام است

*إسرائیل عدوه البشریه، و عدوه الإسلام
Quds Day is the day which Islam is revived

* روز قدس، روز حیات مجدد اسلام است

* یومُ القدس، یومُ إعاده النبض‌الإسلام
Muslims must keep Quds Day alive

* مسلمان‌ها باید روز قدس را زنده نگه‌ دارند

* علی المسلمینَ أن یحافظوا یومَ القدس حیّاً نابضاً

Quds belongs to Muslims and should be return to them

* قدس متعلق به مسلمین است و باید به آنان برگردد

* القدس مُلک للمسلمین، و یَجب أن‌ تعودَ إلیهم

 

Israel is a usurper and must leave Palestine so quickly

* اسرائیل غاصب است و هر چه زودتر باید فلسطین را ترک کند

*إسرائیل غاصبه، وعلیها أن تغادر أرض فلسطین فی أسرع وقت

Muslims around the world should consider Quds Day not only as a day of their own but  the day of the oppressed

*مسلمانان جهان باید روز قدس را روز همه مسلمین بلکه مستضعفین بدانند

* علی مسلمی‌العالم أن یعتبروا یومَ القدس أنه یُوم لکافه المسملین، بَل لکافه المستضعفین

Quds Day is not exclusively a day for Palestine; it is a day that belongs to Islam and the Islamic governments

* روز قدس، فقط روز فلسطین نیست. روز اسلام است روز حکومت اسلامی است

*یومُ القدس لیس فقط یوماً لفلسطین ، بَل هو یومُ الإسلام، یومُ الحکومه الإسلامیه

On Quds Day, nations should warn  the traitorous rulers

* در روز قدس ملت‌ها باید به حکومت‌هایی که خائن هستند، هشدار دهند

* یَنبغی للشعوب فی یَومِ القدسِ أن تطلقَ تحذیراتُها للحکومات الخائنه

Should Muslims unite in words, what transpired in Quds and Afghanistan would never happen

* مسلمین اگر چنانچه با هم وحدت کلمه پیدا کنند، نه قضیه قدس پیش می‌آید و نه قضایای افغانستان پیش می‌آید

* لو اتحدت کلمه المسلمین، لما بَرزَ لِسطح شیء اِسمُه قضیهُ القدس، و لما حدثَ فی أفغانستان ما حدث

On Quds Day we should warn all superpowers that neither they nor their wicked agents can prevail against Islam anymore

* روز قدس روزی‌ است که باید به همه ابرقدرت‌ها هشدار بدهیم که اسلام دیگر تحت سیطره شما و عمال خبیث شما واقع نخواهد شد

*یَجِبُ أن نوجه فی یُوم القدس تحذیراً لِکافه القوی العظمی من أن الإسلام لَن یخنعَ بَعد الآن لهیمنتکم و لا لأذنابِکم

We hope to see the stain of Zionists removed from the holy land of Palestine and the Al-Aqsa Mosque

* آرزوی ما آن است که سرزمین فلسطین مقدس و مسجدالاقصی از صهیونیست ها پاک شود

* تطهیرُ أرض فلسطین المقدسه و المسجد الأقصی مِن براثن الصهاینه، أمنیتنا

The Zionist regime is a fake, renegade regime and a paragon of evil

* رژیم صهیونیستی ، رژیمی جعلی ، یاغی و مجسمه شیطان است
* الکیانُ الصهیونی، کیانُ لقیط، ومتطاول و رمزُ الشیطان

The establishment of the Zionist regime caused to regional countries put under permanent threat

* با تشکیل رژیم صهیونیستی کشورهای منطقه در معرض تهدید دائمی قرار گرفتند

* باتَت دول المنطقه تواجه تهدیداً مستمراً مع قیام الکیان الصهیونی

The racist Zionist regime has always been a source of discord among regional states

* رژیم نژادپرست صهیونیستی همواره عامل تفرقه در میان دولت‌های منطقه است

* الکیانُ الصهیونی العنصری هوَ سببُ الفرقه بین دولِ المنطقه دوماً

Defending of Zionists is victimization of respect to human rights, democracy and freedom

* دفاع از صهیونیست‌ها ، قربانی کردن احترام به حقوق بشر، دموکراسی و آزادی است

* الدفاعُ عن الصهاینه، یعنی التضحیه باحترام حقوق الإنسان والدیمقراطیه والحریه

Human values are alien to the Zionist regime

* رژیم صهیونیستی رژیمی به دور از ارزش‌های انسانی است

* الکیانُ الصهیونی کیان بعید عَن القیم الإنسانیه


برچسب ها :
، ،
دیدگاه ها