صفحه اصلی > مرکز اطلاعات > حدیث روز > امام صادق علیه السلام : > امام صادق علیه السلام : سه چیز است که همه مردم به آنها نیاز دارند: امنیّت، عدالت و آسایش.
دیدگاه ها