صفحه اصلی > مرکز اطلاعات > حدیث روز > امام على علیه السلام : > 🔹امام على علیه السلام :هر کس به خدا توکل کند، دشوارى ها براى او آسان مى شود و اسباب برایش فراهم مى گردد.
دیدگاه ها