صفحه اصلی > مرکز اطلاعات > حدیث روز >  امام صادق علیه السلام : > 🔹 امام صادق علیه السلام : هر میوه اى سمّى دارد، هرگاه میوه به دستتان رسید، آن را با آب بشویید و یا در آب فرو برید.
دیدگاه ها