صفحه اصلی > مرکز اطلاعات > حدیث روز > امیرالمومنین علی علیه السلام: > حکمت گمشده مۆمن است پس حکمت را فراگیرید گرچه از اهل نفاق باشد.
دیدگاه ها