صفحه اصلی > مرکز اطلاعات > حدیث روز > امام باقر علیه السلام: > خداوند برای دلها و بدنها کیفرهایی دارد:تنگی در معیشت، سستی در عبادت و به هیچ وجه بنده ای کیفری بزرگتر از …
دیدگاه ها